Adatkezelési tájékoztató

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12. B. ép.) köszönettel fogadja érdeklődését.

Személyes adatai (név, e-mail cím) megadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. marketing-kapcsolattartás (hírlevél küldése, szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása) céljából kezelje. Amennyiben szeretne a hírlevélről leiratkozni, ezt a hírlevélben található leiratkozó linken vagy az info@sportagvalaszto.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.-nek postai címére küldött levélben (1106 Budapest, Maglódi út 12/a) teheti meg.

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít Önnek, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, kiegészítését vagy bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését az info@sportagvalaszto.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a Sportágválasztó Magazin postacímén (1106 Budapest, Maglódi út 12. A. ép.).

Önt, mint adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft., mint adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy személyes adatai védelméhez fűződő jogát megsértették, panaszával forduljon közvetlenül a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. a fenti elérhetőségeken, illetve lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), valamint bírósághoz fordulnia.

A részünkre megadott adatait a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. tárolja és kezeli, illetve az ön hozzájárulásával akciókról, promóciókról tájékoztatót küld az Ön részére. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik.

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. az Ön személyes adatait az adatok megadásától számított 5 (öt) éven keresztül kezeli, kivéve, ha Ön az adatok törlését kéri, vagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a Sportágválasztó Magazin az Ön személyes adatait nyilvántartásából törli.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait a rendelkezésünkre bocsátja, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-2016-674-3-N

FIGYELEM! A Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI rendezvénynév VÉDJEGYOLTALOM alatt áll. A rendezvénynév részbeni vagy egészbeni jogosulatlan használója védjegybitorlási vétséget követ el!