A Fitkid lényege, hogy a sportoló bemutat egy korosztályának és kategóriájának megfelelő hosszúságú zenére készült koreográfiát, amely bizonyos kötelezően választható elemeket tartalmaz. A koreográfia épülhet valamilyen történet elmesélésére, (különböző karakterek megjelenítésére) vagy egy táncstílus bemutatására.

A gyakorlat elemei 4 elemcsoportból kerülnek kiválasztásra: lazasági, erő- és akrobatikus elemek, valamint az ugrások. 

Az elemeknek nehézségüktől függően van egy-egy elem-értékük, amely – megfelelő kivitelezés esetén – hozzáadódik a végpontszámhoz. Ez adja a gyakorlat TARTALOM pontszámát. Amennyiben a sportoló az adott elemet nem az elfogadás követelményeinek megfelelően mutatja be, úgy az elem értéke nulla. Csapat gyakorlat esetén, ha csak az egyik versenyző rontja el az elemet, annak értéke akkor sem adódik hozzá a gyakorlat pontszámához, vagyis annak az elemnek az értéke elvész.

A bírók a gyakorlat teljes mozgásanyagát – beleértve az összekötő- a táncos- és a választott elemeket – technikai kivitelezés szempontjából is pontozzák. Ez a TECHNIKA pontszám. Csapat gyakorlat esetén a technikai pontszám a leggyengébb teljesítményű versenyzőhöz igazodik!

A harmadik pontot a MŰVÉSZI HATÁS alapján kapják a versenyzők. Ez további részpontszámokból tevődik össze, és a versenyterület kihasználásától kezdve a zenehasználaton át az előadásmódig több mindent felölel.

Mindhárom szempont külön követelmény rendszerre és al-szempontokra bontható, ami segíti a bírókat a lehető legobjektívebb értékelésben. A bírók egymástól függetlenül pontoznak. Mindhárom esetben az adott pontszámokból a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszám kiesik, és a középső pontszám az érvényes részpontszám. A tartalom, technika és művészeti részpontszámok összege adja a végpontszámot.

A Fitkidről bővebb infók a Magyar FitKid Szövetség honlapján találhatók.

FIGYELEM! A Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI rendezvénynév VÉDJEGYOLTALOM alatt áll. A rendezvénynév részbeni vagy egészbeni jogosulatlan használója védjegybitorlási vétséget követ el!