Az eseményen történő részvétel a hatályos járványügyi szabályok betartása érdekében érvényes oltottsági vagy védettségi igazolvány, illetve személyi igazolvány felmutatásához kötött, amelyet munkatársaink az Esemény bejárata előtt fognak ellenőrizni. Amennyiben Résztvevő hivatalos, érvényes sportolói versenyengedéllyel rendelkezik, szintén részt vehet az Eseményen. A felsorolt okmányok hiányában az Eseményen történő részvétel nem lehetséges!

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy érvényes oltottsági vagy védettségi igazolvánnyal rendelkező személy felügyelete mellett vehet részt az Eseményen, tekintet nélkül arra, hogy ő maga rendelkezik-e a felsorolt igazolványokkal, vagy sem.

A hivatalos tájékoztatást változtatás nélkül alább közöljük:

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) jelenleg hatályos rendelkezései szerint (5. §) rendezvényt szervezni, illetve tartani a Rendeletben meghatározott szabályok szerint megengedett, rendezvény helyszínén a Rendeletben meghatározott esetben és szabályok szerint a tartózkodás megengedett. A Rendelet rendezvénynek minősíti a sportfesztivált is. A sportfesztivál a Rendelet szerint olyan sportesemény, amelyen az Stv. szerinti versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős sportoló is részt vehet.

A Rendelet 6/C. §-a alapján a sportfesztivál az ún. egyéb rendezvények közé tartozik, amelyen a részvétel szabályai a helyszín jellegéhez és a résztvevők létszámához igazodnak:

– ha a sportfesztivált szabadtéren tartják, és azon – az ott foglalkoztatottakon kívül –

a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,

b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt [ez alól a Rendelet 6/C. § (6) bekezdése kivételt állapít meg, amely szerint a sportfesztiválon a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat]. A szervező köteles megtagadni annak a beléptetését, aki e feltételnek nem felel meg, vagy azt nem igazolja.

– ha a sportfesztivált zárt térben tartják, azon – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A Rendelet 1. §-a alapján a maszkviselés a sportfesztiválon nem kötelező, azonban senki számára nem tiltható meg, aki azt hordani szeretné.

Állásfoglalásunk a jelenleg hatályos jogszabályokon alapul, ezért javasoljuk a járványügyi helyzet és a Kormány intézkedéseinek folyamatos figyelemmel kísérését.

FIGYELEM! A Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI rendezvénynév VÉDJEGYOLTALOM alatt áll. A rendezvénynév részbeni vagy egészbeni jogosulatlan használója védjegybitorlási vétséget követ el!